Studentská rada OA sdílí zkušenosti se samosprávou v Záporoží

23.2.2024 proběhla na OA online konference s ukrajinskou školou - Sichovo kolegiem v Záporoží. Sichovo kolegium patří stejně jako naše škola do sítě UNESCO a již více než rok spolupracujeme na různých projektech. Cílem konference bylo sdílet informace o tom, jak fungují studentské samosprávy na našich školách.

 Nejprve se slova ujal student 3.E Sebastian Hošák, který přednesl prezentaci o naší Studentské radě - o jejím složení a fungování a také o akcích, které na naší škole organizuje, jako je Týden barev, Halloween, Mikuláš, Valentýn a podobně. Paní zástupkyni ředitelky Sichova kolegia zaujal zejména Týden barev, kdy naši studenti chodili každý den oblečeni do určité barvy, a vyjádřila přání zorganizovat v budoucnu podobnou akci na jejich škole.

 Následovala prezentace ukrajinských studentů Darie Deriy a Anatolije Shlapaka o studentské samosprávě v Sichovo kolegiu. Systém této samosprávy vychází z kozáckých tradic a je na hony vzdálený tomu, co známe. Na samosprávě se podílí košový ataman, malé kozácké rady, starší a velitelé bratrstev. Všechny třídy tvoří bratrstva a každé bratrstvo nese jméno slavné osobnosti ukrajinských dějin. Během studia žáci zkoumají život a činnost této osobnosti. 

 V současné době se studentská samospráva Sichova kolegia věnovala kampani Dárek pro vojáka a zapojila se také do kampaně Ctím hrdiny, běžím za hrdiny Ukrajiny. Dalšími aktivitami bylo vyrábění amuletů pro vojáky, tkaní maskovacích sítí a mnoho jiných.

 Po této prezentaci byl prostor pro otevřenou diskuzi studentů. Zazněly otázky o oblíbených tradicích, jídlech, hudbě apod. Naši studenti sdíleli fotky z Instagramu Studentské rady a živě líčili akce Týden barev, Halloween pro studenty OA a Halloween pro ukrajinské děti ubytované v naší škole. Poslední zmíněná akce získala mnoho lajků od ukrajinských studentů.

 Naše fotky z Instagramu ukazovaly bezstarostný studentský život, byly plné smějících se mladých lidí v ulítlých kostýmech. Ukrajinská učitelka Olena Sopina to komentovala, že náš Instagram je plný zábavných akcí, zatímco jejich Instagram je spíše smutný. Ukázala nám fotky, které zachycovaly školní konferenci v podzemním krytu. Někteří žáci zde poprvé uviděli své spolužáky naživo. Do té doby se znali jen z monitoru počítače. Válka trvá dva roky, takže už dva roky mají žáci online výuku.

 Paní Sopina nám blíže popsala současnou situaci v Záporoží. Toto město leží na frontové linii, letecký poplach tady zní neustále, ale lidé nechodí do krytů, protože je jich nedostatek. Řídí se pravidlem dvou stěn - schovávají se například do chodeb, podchodů, hlavně dál od oken.

 Přestože je jejich situace nelehká, nesla se konference ve velmi pozitivním a přátelském duchu. Čeští i ukrajinští studenti si konferenci opravdu užili a odnesli si spoustu pozitivních emocí a dojmů. Určitě si přejí další setkání. A nejen to, do projektu se chtějí zapojit další studenti, protože slyšeli zpětnou vazbu na tuto konferenci.

 Mgr. Kristina Müllerová

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×