Žáci třídy 3. S navštívili Městský ateliér

Ve čtvrtek 15. února 2024 se žáci 3. S zúčastnili exkurze v Městském ateliéru, kde si mohli vyzkoušet jak se město podílí na budoucím rozvoji daného území nebo lokality, zjistili, jakou proměnou by měly v budoucnu projít významné ostravské lokality, nebo se vžili do role zastupitele města a na fiktivním stavebním veletrhu měli za úkol nabídnout danou lokalitu developerům. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×