Konverzační soutěž v německém jazyce

Dne 14.2.2024 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Této aktivity se na pozvání učitelů NEJ zúčastnilo osm statečných studentů, kteří si připravili prezentaci na téma rodina, přátelé, cestovatelské zážitky a zároveň byli ochotni nejen čelit otázkám, ale i ukázat, jak umí bezprostředně reagovat.  Velmi oceňujeme nejen odvahu, ale i pěkně připravené prezentace a předvedené znalosti.

Übung macht den Meister.
Alles Gute!

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×