Den s Bazální stimulací

Na VOŠ proběhl den s Bazální stimulací. Studenti 2.C a 3.C si osvojili základní poznatky o tomto systému pomoci a podpory klientům, kteří mají vrozené mentální a somatické postižení, akutní či chronické onemocnění nebo jsou po těžkém úrazu. S tímto komunikačním a stimulačním konceptem dnes pracuje množství domovů pro seniory, jiných pobytových služeb nebo nemocnic. Naši studenti si vyzkoušeli některé techniky aktivace klienta a jeho podpory. Workshop Bazální stimulace proběhl na VOŠ už po několikáté a opět jsme si ho moc užili. 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×