Profesní den

V pátek 5. ledna 2024 se uskutečnil na naší Obchodní akademii pro žáky
4. ročníku všech oborů „Profesní den na OA“. Na tento den byli pozváni zástupci vybraných veřejných vysokých škol, jedna škola soukromá a naše VOŠS.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Přednášející se střídali v jednotlivých
vyučovacích hodinách v aule školy a v přednáškové učebně C 101. 
V prvním bloku dvou vyučovacích hodin proběhly prezentace EKF VŠB a OPF
Karviná. Ekonomickou fakultu VŠB – TU představila Ing. Ivana Vaňková, PhD.,
prezentace Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se
ujala doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D a studentka Sára Macková.

V druhém bloku byla žákům představena UTB ve Zlíně přednášejícím Ing.
Tomášem Halamíkem, poté následovala Ostravská univerzita, kterou prezentoval zástupce z řad studentů Jakub Lukáš. Nechyběla ani SLU Opava, která byla představena Mgr. Ladou Dobrovolnou, Mgr. Monikou Štěpánkovou. Na závěr se představila i naše VOŠS prezentující Mgr. Michaelou Holaňovou a Mgr. Hanou Levou.

V posledním bloku prezentovaly studentky Jana Krupičková a Adéla Stixová
Univerzitu Palackého v Olomouci. A konečně vystoupila s prezentací
soukromé vysoké školy Mgr. Denisa Hafnerová, absolventka Panevropské
univerzity v Ostravě Michálkovicích, taktéž se sídlem v Praze.

Žáci se mohli dozvědět zajímavé informace o ekonomických oborech
a zvláštnostech jednotlivých fakult, o možnosti vycestování do zahraničí v rámci studia, podmínkách přijímacího řízení, včetně uplatnění absolventů. Naši žáci byli dobrými posluchači a měli na prezentující i dotazy.

Žáci si odnesli mnoho užitečných rad. Akce určitě přinesla nové možnosti a mohla žákům pomoci při jejich rozhodování o tom, kam poslat svou přihlášku nebo jakou cestou se vydat po ukončení OA.

Děkujeme všem přednášejícím a našim žákům přejeme úspěšný start do svého budoucího pomaturitního života.

Mgr. Kateřina Langrová, Mgr. Eva Mikulíková

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×