8. ledna 2024 - informační pohovory

V pondělí 8. ledna se v čase od 16:00 do 18:00 budou konat informační pohovory na OA. Všichni vyučující budou v tomto čase k dispozici ve svých kabinetech.

Jste srdečně vítáni.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×