Právní a jiné aspekty absolventské práce

Ve středu 22. 11. 2023 se pro studenty 3. ročníků uskutečnil seminář Právní a jiné aspekty absolventské práce. Studenti si tak mohli uvědomit, jaké nástrahy je při psaní a následně při obhajobě absolventské práce mohou potkat. Kromě tématu ochrany osobních údajů, anonymizace, autorizace a plagiátorství se řešilo i aktuální téma využití umělé inteligence při zpracování absolventské práce. Studenti se aktivně zapojili do diskuse, položili spoustu zajímavých dotazů a získali konkrétní odpovědi, které přispějí k úspěšnému odevzdání jejich absolventských prací.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×