Spaní ve škole?! neboli – jak si “zajistit“ maturitu z českého jazyka

Na základě dobrosrdečnosti Mgr. Waliszewské se ve čtvrtek 10. listopadu
v 18 hodin večer uskutečnil literární večer, jenž studentům ze 4.S sloužil jako opakování k maturitě z českého jazyka.

Tato akce ale nebyla plná učebnic, nýbrž jídla, her a smíchu. Na programu se objevila pantomima, hádání spisovatelů a knih podle nápověd, popisování hlavních postav a děl ze seznamu maturitní četby. Bylo toho opravdu hodně.

Celý večer započal kvízem, při němž se studenti rozdělili do skupin, vymysleli si svá soutěžní jména a po týmech se rozprostřeli na pohovkách a zemi. Hádali jména autorů, děl i postav. Hodně se u toho nasmáli. Nejvíce se ale všichni pobavili nad pantomimou. Paní učitelka za celý večer pochopila, že i přes to, že do maturity zbývá necelých pět měsíců, většina skoro nic nečetla, tudíž se muselo hodně přemýšlet, aby dvojice hráčů věděly, jak danou postavu nebo dílo zahrát. Ke konci večera se všichni složili na pár pizz a společně si sáhli na dno, protože měli obrovský hlad a na jídlo se čekalo opravdu dlouho. Nakonec ale jídlo dorazilo a do deseti minut bylo vše snězené. Následně se dohrálo pár posledních vědomostních her, všichni usedli do kruhu a do noci si povídali o všech možných věcech. Jakmile velká únava začala klepat na dveře, studenti se zababušili do dek a spacáků,
a utíkali spát.

Ráno, po asi 35 budících, všichni vstali, uklidili po sobě nepořádek a šli
se připravit na výuku, která začínala až za následující tři hodiny. Celý den ve třídě panovala dobrá atmosféra. Všichni byli z minulého večera tak chytří, že by mohli již maturovat. Celá 4.S děkuje paní magistře Waliszewské za ochotu a nervy, které s námi musí mít.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×