17. listopad

17. listopad je v kalendáři označen jako Den boje za svobodu a demokracii. Především Vy, studenti, byste si však měli uvědomit, že tento den je zároveň označován jako Mezinárodní den studentstva.

Je dobré si připomínat historii a její významné milníky. V současné době je nám tento den připomínán médii především jako den, kdy proběhla v roce 1989 sametová revoluce, kdy studenti vyšli demonstrovat do ulic. Často však zapomínají na to, proč se tomu stalo právě 17. listopadu.

Pojďme si proto připomenout, proč tedy 17. listopadu 1989 vyšli studenti do ulic demonstrovat proti totalitě? Vraťme se o 84 let zpět… 28. října 1939 demonstrovali čeští vysokoškoláci proti německé okupaci. Smrtelně byl postřelen student medicíny Jan Opletal. Ten po několika dnech na následky zranění umírá. Studenti vycházejí u příležitosti jeho pohřbu opět do ulic. Němečtí okupanti posílají studenty do koncentračních táborů, 9 je jich ihned popraveno… 17. listopadu 1939 jsou uzavřeny české vysoké školy.

Na zasedání Mezinárodní studentské rady v Londýně v roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen na počest českých studentů Mezinárodním dnem studenstva.

Oslavme proto společně 17. listopad jako den spojený se sametovou revolucí, jako Den boje za svobodu a demokracii, ale zároveň nezapomínejme na 17. listopad 1939 a s ním spojený Mezinárodní den studenstva.

Vše nejlepší k Vašemu svátku, milí studenti!

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×