Exkurze na Krajský úřad Ostrava

Žáci třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost strávili den v prostředí Krajského úřadu Ostrava, kde jim zástupci vybraných odborů (např. Odboru školství, mládeže a sportu, Odboru kanceláře hejtmana, Odboru investičního a majetkového, Odboru sociálního, Odboru finančního nebo investičního a majetkového) přiblížili konkrétní náplň činnosti úředníků krajského úřadu a činnost kraje v praxi.

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×