Třídní schůzky - 13. listopadu 2023

V pondělí 13. listopadu 2023 proběhnou třídní schůzky od 16:30 h do 18:00 h. Hlavní náplň schůzek je hodnocení za 1. čtvrtletí školního roku 2023/24.

Základní harmonogram:

  • 16:30 - 16:50 h - schůzka třídního učitele s rodiči žáků své třídy v kmenové učebně,
  • 16:50 - 18:00 h - individuální konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími v jejich kabinetech.
  •  
×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×