Naše absolventka na stáži v USA

Thuy Linh Kieu, 4B se umístila mezi TOP25 nejlepšími studenty v soutěži Středoškolák roku 2023. Jedná se o neziskovou organizaci, která je zároveň největší soutěží v mimoškolních aktivitách pro středoškoláky v ČR. Každý rok pořádají 2 denní vzdělávací akademii v Praze, kde se konají různé workshopy pro  100 nejlepších středoškoláků. Akce je zakončena galavečerem, kde probíhá vyhlášení a ocenění středoškoláků. Koná se v prostorách firmy Microsoft.

Cílem této soutěže je propojit středoškoláky, kteří se angažují mimo školní prostředí. To je pro jejich osobní růst a získávání nových zkušeností velmi důležité. Organizace vytváří komunitu a přátelství mezi mladými lidmi a přispívá k budování hodnot pro celou společnost, ale i pro jejich osobní rozvoj. Současně se také snaží zvýšit povědomí o příležitostech pro středoškoláky a finalisté soutěže jsou inspirací pro mladší ročníky.

V soutěži se hodnotí veškeré aktivity, které student provádí nad rámec svých povinností ve škole. Rozsah zahrnuje různorodé oblasti, od odborných věd až po dobrovolnictví a podnikání.

Své umístění mezi TOP25 nejlepšími studenty dosáhla díky nespočtu aktivit, kterým jsem se věnovala ve svém volném čase. Hlavně se prezentovala v oblasti IT, kde se za necelý rok samostudiem naučila několik programovacích jazyků. Jako nejmladší studentka se zúčastnila mezinárodní programovací školy 42 Prague, na které se přihlásilo celkem 1000 studentů, a získala pozvání do jednoletého programu.

Dále se stala aktivním dobrovolníkem v Czechitas, největší neziskové organizaci v ČR, která podporuje ženy v IT. Také je dobrovolníkem na dalších IT konferencí, které patří mezi největší v ČR. Na Linkedinu aktivně buduje svoji komunitu, kde sdílí své zkušenosti v oblasti IT a jejím cílem je inspirovat ostatní lidi, především mladé. Její příspěvky dosahují více než 70 000 zhlédnutí.

I díky všem aktivitám a získaným zkušenostem v současnosti pracuji jako Junior Frontend Developer na stáži v agentuře Kléy v Los Angeles. Má také radost, že je úspěšně přijatá na vysokou školu MUNI, kde se bude věnovat oboru Design Informačních služeb.

ODKAZ NA POTRFOLIO

ODKAZ NA LINKEDIN

ODKAZ NA STŘEDOŠKOLÁKA ROKU

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×