11. 10. 2023

Evropský den jazyků na OA!

Slyšeli jste někdy o Evropském dni jazyků? Slaví se už více než dvacet let a snaží se propagovat jazykovou rozmanitost a studium cizích jazyků v zemích Evropy. I známé české přísloví říká, že „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Dobře si rozumět, nejenom anglicky, je velmi důležité. Tento významný den si připomněla i naše škola, která učení cizích jazyků podporuje, a učit se jich tu můžete hned pět – angličtinu, španělštinu, němčinu, ruštinu a francouzštinu.

Studenty třetích ročníků proto čekal v pondělí 9. října dvouhodinový program aktivit v anglickém jazyce. Napínavý znalostní kvíz o anglicky mluvících zemích prověřil vědomosti vždy dvou tříd. I když studenti bojovali z plných sil, zvítězit a vyhrát sladkou odměnu mohly ze všech čtyř tříd třetích ročníků jen dvě – tentokrát se štěstí usmálo na 3. S a 3. A, které si pochutnaly Marlence. Výhercům moc blahopřejeme!

Ve druhé hodině jazykového programu jsme mohli přivítat exotickou návštěvu z Íránu, studenta magisterského studia na VŠB, který se jmenuje Keyvan Sharify, který studenty seznámil se svou zemí – s historií, zajímavostmi íránské kuchyně, životního stylu, abecedy, nebo libozvučným jazykem. Žáci se nezdráhali ptát na vše, co je o této cizokrajné zemi zajímalo.

Těšíme se na příští rok!

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×