Evropský den jazyků (2023)

Cizí jazyk si umíme užít

 

V úterý 26. 9. jsme společně oslavili Evropský den jazyků a připomenuli si jazykovou rozmanitost a kulturní odlišnosti v Evropě. Tentokrát jsme se zaměřili na Velkou Británii. Ráno jsme ve vyzdobeném vestibulu školy ochutnali typickou English breakfast – sausages, eggs, peanut butter, orange marmelade a pokračovali jsme Tea at 4 – canapes, digestives with or without chocolate and tea with milk. Ne všechno bylo stejně dobré, ale Angličanům také nechutná tlačenka s cibulí a octem. Všichni studenti si procvičili angličtinu v zábavné křížovce, a tak se mohli zúčastnit losování. Tři šťastlivci z denního studia a 3 šťastlivci z dálkového studia si odnesli peněžitou výhru v hodnotě 300,- Kč věnovanou Spolkem pro školu. Gratulujeme. 

Kromě zajímavých informací o úředních jazycích Evropy byli studenti informováni o tradiční adventní exkurzi. Tentokrát pojedeme do Vídně a můžeme pokračovat v poznávání kulturních odlišností další země a procvičit si němčinu.

 Jana Kořistková

garant Sekce všeobecných předmětů

 

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×