Nadcházející školní rok

Blíží se začátek zbrusu nového školního roku na naší Obchodní akademii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, a proto bychom vás rádi informovali o důležitých událostech a aktivitách, které nás v následujících týdnech čekají. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout náš program "onboardingu" pro nové studenty, který má za cíl hladký a přívětivý přechod nových tváří do našeho školního společenství.

Onboarding nových studentů – Cesta k úspěchu

Vstup do nové školy může být vzrušující, ale zároveň i trochu děsivý pro nové studenty. Proto jsme připravili komplexní program onboardingu, který má za úkol zajistit, že každý nový student se u nás rychle cítí jako součást školního týmu a získá veškeré potřebné informace a dovednosti pro úspěšný průběh studia.

Co nové studenty čeká:

Úvodní prezentace a seznamovací setkání: První den nového školního roku zahájíme úvodní prezentací, kde noví studenti seznámí se školou, učiteli, kolegy a hlavními pravidly. Následovat budou seznamovací setkání s třídními učiteli a spolužáky, aby se noví studenti mohli rychle zapojit do školního dění.
Prohlídka areálu: Samozřejmě, že noví studenti potřebují vědět, kde se nachází jednotlivé budovy, třídy, knihovna a další důležité místa. Prohlídka areálu je součástí onboardingového programu, která jim pomůže lépe se zorientovat.

Individuální podpora: Chápeme, že každý student je jedinečný. Proto poskytujeme individuální podporu pro nové studenty, kteří by měli mít možnost konzultovat své otázky a obavy se školními poradci a staršími studenty.

Workshopy a tréninky: Naše škola klade důraz na rozvoj nejen akademických, ale i osobnostních dovedností. Proto noví studenti mohou očekávat různé workshopy a tréninky zaměřené na komunikační dovednosti, time management a další.
Přístup k online zdrojům: S moderní technologií jdeme s dobou. Noví studenti budou mít přístup k našemu online informačnímu systému, kde mohou nalézt veškeré potřebné materiály, dokumenty a rozvrhy.
Společně k úspěchu

Onboarding nových studentů je pro nás prioritou, protože věříme, že dobrý start je polovinou úspěchu. Rádi vítáme všechny nové tváře do naší školní rodiny a jsme připraveni jim poskytnout veškerou podporu, kterou potřebují na své vzdělávací cestě.

Naše Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální v Ostravě je místem, kde se kvalitní vzdělání prolíná s péčí o studenty. Jsme přesvědčeni, že tento školní rok přinese spoustu nových zážitků, poznání a přátelství.

Těšíme se na setkání s novými studenty a na společný začátek nového školního roku!

Vaše Obchodní akademie a VOŠ sociální v Ostravě

×

Nové webové stránky

Od listopadu používáme novou doménu oa-vos.cz. Staré domény (oao.cz a voss-ova.cz) budou výhledově zrušeny

×